Bhartiyans

Menu!! वाह ताज, वाह टाटा !!

उदयपूरचे ताज लेक पॅलेस भारतीय उपखंडातले सर्वोत्कृष्ट हॉटेल ठरले आहे.'Condé Nast Traveller'. या जागतीक पर्यटन मॅगेझीनने घेतलेल्या ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये पर्यटकांनी ही पसंती दर्शवली.…

Read More

कालडी...आद्यशंकराचार्यांचे जन्मस्थान

कालडीची सफर भारतीयन्स टुरिझम बरोबर ! कालडी म्हणजे मल्याळम\'मध्ये संत-महात्म्यांची पावले...म्हणजे आदीशंकराचार्यांचे जन्मस्थान...शंकराचार्यांच्या आयुष्याबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल…

Read More